Tervetuloa! Meiltä löydät ammattilaisen jokaiseen tarpeeseen!

Osaajakeskus on eri alojen ammattilaisten yhteenliittymä, jonka jäsenet tarjoavat omaa osaamistaan tai työsuorituksiaan laskutustyönä niin, että lakisääteiset maksut ja velvoitteet on huomioitu. Jäsenet sopivat itse suoraan työnsä hinnoista ja ehdoista.

Osaajakeskuksella on oma laatujärjestelmä, täydennyskoulutus, lakisääteiset ja tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja vakuutukset sekä työsuorituksien vastuuvakuutus.

Hyvä tietää

TARKISTA ETUKÄTEEN REMONTINTEKIJÄN TAI URAKOITSIJAN TAUSTAT!

 

 

Varsinkin pienten remonttiyhtiöiden vero-, palkka- ja laskutusepäselvyydet ovat Uudellamaalla lisääntyneet. Usein kädestä suuhun elävät remonttifirmat etsivät nopeita keikkoja. Niitä saadakseen ne saattavat tinkiä hinnoista. Mikäli asiat eivät ole kunnossa, ongelma kaatuu tilaajan syliin.

Selvitä tekijöistä ainakin nämä tiedot:

 Tarkista, onko yritys merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin.

 Tarkista, onko yritys arvonlisäverovelvollisten rekisterissä ja onko se maksanut veronsa ottanut  eläke- ja vastuuvakuutukset ja, että tiedot ovat voimassa eli alla 3 kuukautta vanhoja.

Tarkista, millaista työehtosopimusta työhön sovelletaan ja mitkä ovat keskeiset työehdot.

Työntekijällä on oltava nimellinen kulkukortti.

 Jos pääurakoitsija käyttää aliurakoitsijoita on tämä velvollinen hyväksyttämään ne työn tilaajalla.

Lisätietoa asiasta löydät www.tilaajavastuu.fi sivustolta, josta löytyy myös rikosylikonstaapeli Ossi Kähösen ja varatuomari Ville Wartiovaaran kokoama Rakenna reilusti opas.

 

Tietoa kotitalousvähennyksestä

 

Palveluista verohyötyä

Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista.

Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena.

Työn teettäjä voi myös hakea verottajalta etukäteen muutosta ennakonpidätysprosenttiinsa. Tässäkin tapauksessa teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa veroilmoituksessa.

Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.

Kotitalousvähennystä saa myös kotitalous-, remontti- ja tietotekniikkatöistä, jotka tehdään henkilön tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien kotona tai vapaa-ajanasunnolla. Henkilön on kuitenkin maksettava itse kustannukset, jos hän haluaa vähennyksen omaan verotukseensa. Vanhemmat tai isovanhemmat eivät voi niitä tällöin maksaa.

Kotitalousvähennyksen määrä

 

Vuonna 2012 enimmäismäärä on 2 000 euroa. Puolisot voivat saada kotitalousvähennystä vuonna 2012 yhteensä 4 000 euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa. 

Kotitalousvähennys tehdään verosta, eli jos vähennystä saa 1 500 euroa, tarvitsee vuoden aikana maksaa 1 500 euroa vähemmän veroa. Jos vähennyksen on vaatinut vasta veroilmoituksella, vaikuttaa määrä suoraan lopputulokseen 1 500 euroa. (Useimmat vähennykset tehdään ansiotulosta, jolloin vaikutus on vähäisempi.)

Kotitalousvähennyksen laskeminen riippuu siitä, oletko maksanut työstä palkkaa työntekijälle vai korvauksen yritykselle laskua vastaan. Jos ostat työn ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, saat vähentää 45 % (v. 2011 60%) arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Jos palkkaat henkilön työsuhteeseen, saat vähentää 15 % (v. 2011 30%) maksamastasi palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.Vuonna 2011 vähennyksen enimmäismäärä oli 3 000 euroa vuodessa. Vuonna 2012 enimmäismäärä on 2 000 euroa. Puolisot voivat saada kotitalousvähennystä vuonna 2012 yhteensä 4 000 euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa.

 

Alla on kotitalousvähennyksen määräytyminen tänä vuonna vs.viime vuoden vähennys.

Remontin verovähennys vuonna 2012

Avaimet käteen –remontti 

 

17 000 €

Työn osuus koko remontista

 

11 000 €

Kotitalousvähennys 45% työn osuudesta 

 

4 950 €

omavastuuosuus (100 €/hlö)

   

Vähennyksen määrä (maksimi 4000 €/2 hlöä)

 

-4 000 €

     

Asiakkaan kustannukseksi jää 

 

13 000 €


Remontin verovähennys vuonna 2011


Avaimet käteen –remontti 

 

17 000 €

Työn osuus koko remontista

 

11 000 €

Kotitalousvähennys 60% työn osuudesta 

 

6 600 €

omavastuuosuus (100 €/hlö)

   

Vähennyksen määrä (maksimi 6000 €/2 hlöä)

 

-6 000 €

     

Asiakkaan kustannukseksi jää 

 

11 000 €


Lisätietoa kotitalousvähennyksestä: www.vero.fi ja www.veronmaksajat.fi

Milloin remonttiin tarvitaan lupa?

 

Lupa-asiat on syytä selvittää ennen remontin tai muutostyön aloittamista.

Asunnon omistajalla on melko laajat oikeudet tehdä muutoksia ja korjauksia hallitsemaansa huoneistoon. Pienistäkin remonteista on kuitenkin syytä ilmoittaa ainakin naapurille ja taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle.

Tilamuutokset sekä wc-, pesu- ja saunatiloihin kohdistuvat korjaustyöt edellyttävät taloyhtiön suostumusta, koska rakenteisiin vaikuttavat asiat kuuluvat taloyhtiön kunnossapitovastuun piiriin.

Luvanvaraisia toimenpiteitä tavallisesti ovat:

 • uuden vesi- tai viemäripisteen rakentaminen
 • saunan rakentaminen, joka edellyttää viemäröinnin ja ilmanvaihdon järjestämistä
 • vanhan huoneiston ilmanvaihdon muuttaminen tai tehostaminen
 • kantaviin rakenteisiin kohdistuvat muutokset
 • huoneiston käyttötarpeen muutokset esim. asunnosta toimistoksi

 

Kiinteistön omistajan tulee hakea remonttia varten rakennuslupa, jos kyseessä on:

 • korjaus tai muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentaminen tai kerrosalan lisääminen
 • korjaus- tai muutostyö, jos työllä on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.
 • rakennuksen tai sen käyttötarkoituksen oleellinen muuttaminen
 • asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen
 • kantavan rakenteen purkaminen tai rakentaminen

 

Remonttia varten tarvitaan toimenpidelupa, jos kyseessä on:

 • rakennuksen julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttaminen
 • ulkoverhouksen materiaalin tai värityksen muuttaminen, katukuvaan vaikuttavien markiisien asentaminen tai ikkunajaon muuttaminen (julkisivutoimenpide)
 • rakennettuun ympäristöön liittyvän, erottavan kiinteän aidan tai kadun reunusmuurin rakentaminen tontille

 

Rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella tarvitaan lupa rakennusvalvonnan viranomaiselta.

Purkuluvan tarve muilla kuin asemakaava-alueilla on syytä aina selvittää.

Rakennusvalvonnan viranomaisilla on oikeus jälkikäteen puuttua luvattomasta, luvan vastaisesti tai muuten asiattomasti toteutettuihin ratkaisuihin. He voivat vaatia korjaamaan virheelliset ratkaisut.

Mihin voit hakea korjausrakentamisen avustuksia ja rahoitusta

Valtio myöntää avustuksia korjaushankkeisiin yhteiskunnan merkittävien teemojen edistämiseksi.

Korjausavustusta voi hakea mm. seuraaviin kohteisiin:

 • ​vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen
 • hissien rakentamiseen vanhoihin taloihin ja liikkumisesteiden poistamiseen
 • asuntojen terveyshaittojen poistamiseen
 • energiataloutta parantaviin muutostöihin
 • kiinteistö kohtaisten jätevesijärjestelmien parantamiseen
 • rakennusten kuntotutkimuksen kustannuksiin
 • rekennusperinnön hoitoon ja kunnossapitoon

Avustusten jakamista valtionhallinnossa koordinoi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, jonka sivuilta saa lisäteitoa haettavana olevista avustuksista. http://www.ara.fi/avustukset

Tarjouspyyntö ja tekijän valinta

Tarjouspyyntö kannattaa tehdä kirjallisena ja siinä on huomioitava:

 • määrittele työn sisältö
 • pyydä hinta-arvio ja laskutusperusteet
 • määrittele alustava aikataulu
 • maininta mihin mennessä tarjous on jätettävä
 • varmista mahdollinen kotitalousvähennys

Tarjous kannattaa pyytää usealta yrittäjältä. Näin saat selville hintatason sekä käsityksen tarjoajan lluotettavuudesta.                                                                                

Selkeintä on valita remontintekijä, joka yritys tai elinkeinonharjoittaja. Kuluttajasuojalain säännökset koskevat vain näiden välisiä sopimuksia.

Jos kotitalous palkkaa remontin tekijän työsuhteeseen, se toimii itse työnantajana ja on velvollinen huolehtimaan työnantajamaksuista ja vastuista.                                             

 

Kirjallinen remonttisopimus ehkäisee riitoja

Tee sopimus remontista kirjallisena. Jos sopimus jää vain puheiden varaan, ei ole näyttöä vaatia tekijää sovitussa aikataulussa tai hinnassa.

Sopimukseen on tärkeää kirjata

 • työn sisältö 
 • työn hinta ja laskutusperusteet sekä maksuerien aikataulu 
 • mitä ja minkä laatuisia materiaaleja käytetään ja kuka hankkii materiaalit
 • mahdolliset järjestely ja toimenpiteet, jotka tilaaja tekee, esim. vanhan purkaminen
 • aloitus ja valmistumisaikataulu
 • seuraukset, jos työ tai maksu viivästyy
 • kirjaa sopimukseen myös mahdolliset lisätyöt ja aliurakoitsijat

Käytä tarvittaessa Kuluttajaviraston laatimaa sopimusmallia: 

http://www.kuluttajavirasto.fi/asuminen/remontti

Remontti onnistuu huolellisella suunnittelulla ja kirjallisellasopimuksella

​Isompi tai pienempi remontti onnistuu, kun toimit näin:

 • ​suunnittele työ etukäteen
 • käytä suunnitteluun asiantuntijaa tarvittaessa
 • tee realistinen kustannusarvio
 • selvitä rahoitus sekä oikeutesi kotitalousvähennykseen tai muihin avustuksiin.
 • selvitä ja hanki tarvittavat luvat viranomaisilta ja tee ilmoitus taloyhtiölle
 • pyydä tarjoukset useammalta remontin tekijältä tai urakoitsijalta
 • etsi luotettava ammattilainen
 • tee remontista kirjallinen sopimus

 

Sopimusmallin ja muuta hyödyllistä tietoa ja ohjeita löydät osoitteesta: http://www.kuluttajavirasto.fi/asuminen/remomtti

Mitä tilaajavastuu tarkoittaa?

Tilaajavastuu tarjoaa luotettavuutta ja molemminpuolista vastuuta

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä eli tilaajavastuulaki (1233/2006) edellyttää, että tilaaja selvittää sopimusosapuolen taustat ennen vuokratyövoiman, urakoitsijan tai alihankintasopimuksen tekemistä.

Lain tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvollisuutensa.

Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset:

 • selvitys ennakkoperintärekisteristä
 • selvitys työnantajarekisterimerkinnästä
 • selvitys arvonlisäverovelvollisen rekisterimerkinnästä
 • kaupparekisteriote
 • todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys verovelan maksusuunnitelmasta
 • todistus eläke-, tapaturma- ja vastuuvakuutuksen ottamisesta
 • selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

 

Urakoitsijan tai työsuorituksen tarjoajan on liitettävä sopimukseensa nämä selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys niistä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia.

Soita ja kysy lisää: 0207 432 640